Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 €
Kayıt 44,90 €
Uzatmalar 44,90 €
Transfer (yıllık vergi dahil) 44,90 €
Change of the owner 0,00 €
Modification of domain data 0,00 €

General Information

Alan adı transferi .rest alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .rest alan adının transferi için bir Authcode gereklidir.
Alan adı güvenliği .rest alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayabilirsiniz
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .rest alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .rest alan adınız özel karakterler içeremez
Rakam alan adı Bir .rest alan adı sadece rakamlardan oluşabilir

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl maks. 10 yıla kadar
Uzatmalar 1 yıl
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 31 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .rest domain may be between 3 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.rest).