Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 €
Kayıt 14,90 €
Uzatmalar 14,90 €
Transfer (yıllık vergi hariç) 0,00 €
Change of the owner 37,00 €
Modification of domain data 0,00 €

General Information

Alan adı transferi .org.uk alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .org.uk alan adının transferi için bir Authcode gerekli değildir
Alan adı güvenliği .org.uk alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayamazsınız
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .org.uk alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .org.uk alan adınız özel karakterler içeremez
Rakam alan adı Bir .org.uk alan adı sadece rakamlardan oluşabilir

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl
Uzatmalar 1 yıl maks. 10 yıla kadar
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 6 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .org.uk domain may be between 3 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.org.uk).