Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 €
Kayıt 18,90 €
Uzatmalar 18,90 €
Transfer (yıllık vergi dahil) 18,90 €
Change of the owner 0,00 €
Modification of domain data 0,00 €

General Information

Alan adı transferi .graphics alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .graphics alan adının transferi için bir Authcode gereklidir.
Alan adı güvenliği .graphics alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayabilirsiniz
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .graphics alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .graphics alan adınız özel karakterler içerebilir
Rakam alan adı Bir .graphics alan adı sadece rakamlardan oluşabilir
Kayıt yeri Donuts (Web sitesi | Hükümler)

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl maks. 10 yıla kadar
Uzatmalar 1 yıl
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 31 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .graphics domain may be between 3 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.graphics).