Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 €
Kayıt 49,00 €
Uzatmalar 49,00 €
Transfer (yıllık vergi dahil) 49,00 €
Change of the owner 0,00 €
Modification of domain data 0,00 €

General Information

Alan adı transferi .coupons alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .coupons alan adının transferi için bir Authcode gereklidir.
Alan adı güvenliği .coupons alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayabilirsiniz
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .coupons alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .coupons alan adınız özel karakterler içerebilir
Rakam alan adı Bir .coupons alan adı sadece rakamlardan oluşabilir
Kayıt yeri Donuts (Web sitesi | Hükümler)

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl maks. 10 yıla kadar
Uzatmalar 1 yıl
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 31 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .coupons domain may be between 3 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.coupons).