Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 €
Kayıt 24,90 €
Uzatmalar 24,90 €
Transfer (yıllık vergi dahil) 24,90 €
Change of the owner 0,00 €
Modification of domain data 0,00 €

General Information

Alan adı transferi .cloud alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .cloud alan adının transferi için bir Authcode gereklidir.
Alan adı güvenliği .cloud alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayabilirsiniz
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .cloud alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .cloud alan adınız özel karakterler içeremez
Rakam alan adı Bir .cloud alan adı sadece rakamlardan oluşabilir

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl maks. 10 yıla kadar
Uzatmalar 1 yıl
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 31 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .cloud domain may be between 3 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.cloud).