Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 €
Kayıt 28,90 €
Uzatmalar 28,90 €
Transfer (yıllık vergi dahil) 28,90 €
Change of the owner 0,00 €
Modification of domain data 0,00 €

General Information

Alan adı transferi .capetown alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .capetown alan adının transferi için bir Authcode gereklidir.
Alan adı güvenliği .capetown alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayabilirsiniz
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .capetown alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .capetown alan adınız özel karakterler içeremez
Rakam alan adı Bir .capetown alan adı sadece rakamlardan oluşabilir
Kayıt yeri ZACR (Web sitesi | Hükümler)

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl maks. 10 yıla kadar
Uzatmalar 1 yıl
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 31 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .capetown domain may be between 3 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.capetown).