Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 €
Kayıt 44,90 €
Uzatmalar 44,90 €
Transfer (yıllık vergi dahil) 44,90 €
Change of the owner 0,00 €
Modification of domain data 0,00 €

General Information

Alan adı transferi .buzz alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .buzz alan adının transferi için bir Authcode gereklidir.
Alan adı güvenliği .buzz alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayabilirsiniz
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .buzz alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .buzz alan adınız özel karakterler içerebilir
Rakam alan adı Bir .buzz alan adı sadece rakamlardan oluşabilir
Kayıt yeri dotStrategy Co. (Web sitesi | Hükümler)

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl maks. 10 yıla kadar
Uzatmalar 1 yıl
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 31 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .buzz domain may be between 3 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.buzz).