Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 €
Kayıt 19,90 €
Uzatmalar 19,90 €
Transfer (yıllık vergi dahil) 19,90 €
Change of the owner 0,00 €
Modification of domain data 0,00 €

General Information

Alan adı transferi .blue alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .blue alan adının transferi için bir Authcode gereklidir.
Alan adı güvenliği .blue alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayabilirsiniz
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .blue alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .blue alan adınız özel karakterler içeremez
Rakam alan adı Bir .blue alan adı sadece rakamlardan oluşabilir

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl maks. 10 yıla kadar
Uzatmalar 1 yıl
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 31 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .blue domain may be between 3 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.blue).